New Paytm Promo Codes

390


🤑 Paytm : New User ADD MONEY / FREE GOLD Active Code 🤑

NEW40 = ₹40 (ADD MONEY CODE)

FREE40 = ₹40 (GOLD)

NEW30 = (ADD MONEY CODE)

FREE30 = ₹30 (GOLD)

NEW20 =₹20 (ADD MONEY CODE)

FREE20 = ₹20 (GOLD)

NEW5 = ₹5 (ADD MONEY CODE)

FREE5 = ₹5 (GOLD)

💓💓💓